Жаз мезгили келиши менен мектеп айланасын жашылдандыруу иштери башталды. Жашылдандыруу иштерине Атбашы айыл ѳкмѳтү,ата-энелер комитети,окуучулар жана мугалимдер активдүү катышышты. Жалпысынан тѳмѳндѳгүдѳй иштер аткарылды:

1.Катышкан адамдардын саны: 2315 адам катышты.

2.Тигилген кѳчѳттѳрдүн жалпы саны:350 даана

Гулдор 78 даана

Арча 30даана

Алма 4даана

Кара өрүк 11даана

Карагат 6даана

Алча 17даана

Бадал 47даана

Дарак 3даана

Сирень 37 даана

Роза 196 даана

1.Таштанды чыгарылды: 2.1 тонна

2.Арыктар тазалынды:467 метр

3.Башка иштердин түрлөрү:Бактар буталды,акталды,таштандылар чыгарылды,бактын түптөрү жумшартылды,байытылды.

Жалпы мектеп жааматы,окуучулар ишембиликке чыгышып,жашылдандыруу иштерин биргеликте ийгиликтүү жүргүздүк.