Балдар, жарандык -атуулдук тарбия айлыгына активдүү катышууга чакырабыз.

Сынак тѳмѳндѳгүдѳй аталышта болот:

  1. «Чыныгы жаран деген ким?» аталышындагы сүрѳт сынагы (1-7-класстар).
  2. «Чыныгы жаран деген ким?» аталышындагы кѳркѳм окуу сынагы (5-9-класстар).
  3. «Чыныгы жаран деген ким?» аталышындагы эссе жазуу сынагы (9-11-класстар).

Мындан тышкары биздин мектеп «Чыныгы жаран деген ким?» аталышындагы райондук онлайн сынак ѳткѳрѳт.
Баардык катышуучуларга ийгилик каалайбыз!!!