Жаны окуу жылында биринчи чейрек 15-сентябрда башталып,5-ноябрга чейин уланды. Биринчи чейрек ичи мектепте кѳптѳгѳн иш-чаралар ѳткѳрүлдү. Алсак: «Билим күнү», «Кыргыз тили майрамы», «»Карылар күнү», «Жол коопсуздугунун айлыгы», «Энелер мектебинин семинары»,»Мугалимдер күнү», «Айлана-чѳйрѳнү коргоо айлыгы», «Математика семинары», «НЦТ», «Тестик сурамжылоо» ж.б.у.с.

Бардык иш-чараны ѳткѳрүүдѳ окуучулар менен мугалимдердин биргеликте иш алып барышы мыкты деңгээлде болду. Бардык иш-чараны ѳткѳрүүдѳ «коронавирус жуктурбоо эрежелери» сакталды.

Биринчи чейректин жыйынтыгы чыгып,окуучулар эс алууга тарашты. Мектеп окуучуларды кайрадан күтүп алууга даяр,ага чейин кѳңүлдүү эс алуу каалайбыз!